americka-hypoteka-3369958

Americká hypotéka -srovnání

Americká hypotéka se na našem trhu vyskytuje již více než deset let. V době, kdy americké hypotéky ohlásily svůj vstup na trh, však bylo možné peníze z hypotéky použít výhradně na investice do nemovitosti. To zkrátka znamená, že bylo nutné je investovat do rekonstrukce, koupě či úpravy nemovitostí. Později však došlo vzhledem k novému zákonu o dluhopisech umožněno rozšíření účelovosti amerických hypoték, díky čemuž již nic pro vstup americkým hypotékám na náš trh nebránilo.

Jaký je rozdíl americkou hypotékou a klasickou hypotékou? Je nutné zmínit především možnost využití peněz, u obou typů hypoték můžete peníze využít zcela jinak. V případě klasických hypoték můžete využít peníze jedině k financování vlastního bydlení. Jestliže však zvolíte americké hypotéky, pak záleží jen na vás, co pomocí americké hypotéky budete financovat.

Chcete získat americkou hypotéku? Pak musíte být vlastníkem nemovitosti, kterou následně zajistíte váš úvěr. Další podmínky pak závisí na konkrétní bance či nebankovní společnosti. Chcete najít nejlevnější americkou hypotéku? Počítejte s tím, že to není snadné, proto vám doporučujeme využít služeb hypotečního makléře. Ten vám pomůže nalézt tu nejlevnější americkou hypotéku na trhu, kterou můžete získat za těch nejvýhodnějších podmínek.

Úvod do americké hypotéky

Americká hypotéka je typ úvěru, který vám umožňuje financovat nákup nemovitosti. Pokud se zajímáte o koupi domu nebo bytu a přemýšlíte o různých možnostech financování, americká hypotéka by mohla být pro vás zajímavou volbou. Je to finanční produkt, který si mnozí zákazníci vybírají díky své flexibilitě a dostupnosti. V podstatě funguje tak, že banka poskytuje půjčku na základě hodnoty nemovitosti a tato půjčka je zajištěna samotnou nemovitostí. To znamená, že pokud nedokážete splácet hypoteční úvěr, banka má právo zabavit váš majetek a prodat ho s cílem uspokojit svou pohledávku.

Americké hypotéky mají různé druhy a varianty, které vám umožňují přizpůsobit si úvěr vašim potřebám a schopnostem splácet. Například fixní úroková sazba vám poskytne jistotu, že vaše splátky budou po celou dobu fixované na stejném částkách. Naopak, úroková sazba s proměnlivým úrokovým sazby vám může nabídnout větší flexibilitu, protože vaše splátky se mohou změnit v závislosti na aktuálních úrokových sazbách na trhu. Je důležité pečlivě zvážit své možnosti a poradit se s odborníky, abyste si vybrali správný typ hypotečního úvěru.

Předtím, než si vezmete americkou hypotéku, je dobré zvážit několik faktorů. Prvním faktorem je váš finanční stav a schopnost splácet úvěr. Musíte provést důkladnou ****ýzu svých příjmů a výdajů a zjistit, kolik peněz jste schopni pravidelně vyčlenit na splátky hypotečního úvěru. Dalším faktorem je stav nemovitosti, kterou chcete financovat. Je důležité provést inspekci nemovitosti a zajistit si její ocenění od profesionálů, aby byla přesně stanovena její hodnota.

Kromě toho byste měli také zvážit délku doby splácení. Některé americké hypotéky nabízejí možnost dlouhodobých splátek, což může snížit výši jednotlivých plateb. Na druhou stranu, kratší doba splácení vám umožní rychleji se zbavit úvěru a ušetřit na celkových nákladech. Je to individuální rozhodnutí, které závisí na vaší finanční situaci a preferencích.

Dalším faktorem, který byste měli zvážit, je hypoteční pojištění. To je druh pojištění, který vás chrání před finančními problémy v případě, že nebudete schopni splácet hypoteční úvěr. Je důležité poradit se s odborníky a vybrat si správný typ hypotečního pojištění, který vám poskytne potřebnou ochranu.

Americká hypotéka je tedy jednou z možností pro financování vaší budoucí nemovitosti. Je důležité provést pečlivou analýzu vašich potřeb a možností a vybrat si správný typ americké hypotéky, který vám nejlépe vyhovuje. S dostatečným výzkumem a poradenstvím od odborníků můžete najít optimální způsob financování svého domova nebo bytu.

Co je americká hypotéka?

Americká hypotéka je specifický typ úvěru poskytovaný americkými bankami. Jedná se o hypotéku, která je zajištěna nemovitostí, kterou kupujete. To znamená, že banka vám poskytne peníze na koupi nemovitosti a jako záruku si ponechá právo na nemovitost, dokud hypotéku splatíte.

Jak funguje americká hypotéka?

Americká hypotéka funguje na principu pravidelných splátek, které zahrnují jak úroky, tak částku na splacení samotného úvěru. Splátky jsou obvykle rozloženy na delší období, například 15 nebo 30 let, což vám umožňuje rozložit náklady na delší dobu a snížit tak výši jednotlivých splátek.

Hlavní rozdíly mezi americkou a tradiční hypotékou

Hlavním rozdílem mezi americkou a tradiční hypotékou je způsob, jakým jsou tyto hypotéky poskytovány. Tradiční hypotéka je poskytována bankou, která je vázána na určitá pravidla a omezení stanovená vládou. Na druhou stranu, americká hypotéka je poskytována soukromými bankami a může mít odlišné podmínky a úrokové sazby.

Tradiční hypotéka je často poskytována prostřednictvím státních bankovních institucí, jako je například státní spořitelna. Tyto banky mají přísnější požadavky na schválení hypotéky a často mají omezení výše úvěru, což může být nevýhodou pro některé žadatele. Americká hypotéka je na druhé straně poskytována soukromými bankami, které mají větší flexibilitu v podmínkách schvalování a mohou nabízet vyšší úvěrovou hranici.

Dalším rozdílem je, že tradiční hypotéka je často vázána na pevnou úrokovou sazbu, která zůstává neměnná po celou dobu splácení. Naopak, americká hypotéka může nabízet možnost volby úrokové sazby, která se může měnit v průběhu splátkového období. To může být výhodné pro žadatele, kteří chtějí využít nižších úrokových sazeb v budoucnosti.

Výhody a nevýhody americké hypotéky

Americká hypotéka má své výhody i nevýhody. Mezi hlavní výhody patří možnost získat hypotéku i s nižším počátečním vkladem, flexibilnější podmínky splácení a možnost refinancování hypotéky. Na druhou stranu, nevýhodou může být vyšší úroková sazba a potřeba splnit přísnější požadavky na schválení hypotéky.

Přednosti americké hypotéky spočívají v tom, že vám umožňuje financovat nákup nemovitosti i s nižším počátečním vkladem. To je důležité pro ty, kteří nemají dostatek úspor na pokrytí plné ceny nemovitosti. Americká hypotéka také nabízí flexibilnější podmínky splácení, což znamená, že můžete volit délku splácení a způsob úhrady (například měsíční nebo čtvrtletní platby).

Další výhodou je možnost refinancování hypotéky. Pokud se v budoucnosti změní úrokové sazby a budou nižší než vaše stávající sazba, můžete refinancovat svou hypotéku a snížit tak své celkové náklady na splácení.

Na druhou stranu, nevýhodou americké hypotéky je obvykle vyšší úroková sazba ve srovnání s tradiční hypotékou. To je způsobeno tím, že americká hypotéka je poskytována soukromými bankami, které si na úvěru přímo vydělávají. Další nevýhodou může být také přísnější požadavky na schválení hypotéky, které mohou znamenat, že ne každý žadatel bude schválen.

Srovnání podmínek americké hypotéky

Podmínky americké hypotéky se mohou lišit v závislosti na bankách a konkrétních nabídkách. Je důležité porovnat různé banky a jejich podmínky, jako je výše úvěru, výše počátečního vkladu, délka splácení a poplatky spojené s hypotékou.

Výše úvěru je důležitým faktorem, který ovlivňuje, kolik peněz můžete získat. Různé banky mohou nabízet různé maximální výše úvěru, a proto je dobré porovnat nabídky a najít tu, která vám poskytne potřebnou finanční podporu.

Počáteční vklad je částka, kterou musíte zaplatit ze svých prostředků jako první platbu na nemovitost. Americká hypotéka může vyžadovat nižší počáteční vklad než tradiční hypotéka, což může být výhodné pro žadatele s nižším úsporným financováním.

Délka splácení je doba, na kterou jsou rozloženy splátky hypotéky. Delší doba splácení může znamenat nižší měsíční splátky, ale celkově zaplatíte více peněz za úroky. Je důležité zvážit, jakou dobu splácení preferujete a zda je to pro vás finančně udržitelné.

Poplatky spojené s hypotékou mohou zahrnovat poplatky za zpracování žádosti, ocenění nemovitosti nebo správu úvěru. Různé banky mohou mít různé poplatky, a proto je dobré je porovnat, abyste se vyhnuli případným nepříjemným překvapením.

Srovnání úrokových sazeb americké hypotéky

Úrokové sazby americké hypotéky se také mohou lišit. Je důležité sledovat aktuální situaci na trhu a porovnat nabídky různých bank. Nižší úroková sazba může výrazně snížit celkové náklady na hypotéku.

Různé banky nabízejí různé úrokové sazby, které mohou být fixní nebo proměnlivé. Fixní úroková sazba zůstává neměnná po celou dobu splácení hypotéky, což vám umožňuje přesně plánovat své splátky. Proměnlivá úroková sazba se může měnit v průběhu splácení, což může být výhodné, pokud očekáváte pokles úrokových sazeb v budoucnosti.

Je důležité pečlivě zvážit, jakou úrokovou sazbu preferujete a jaký bude její dopad na celkové náklady na hypotéku. Porovnání nabídek různých bank vám pomůže najít nejvýhodnější možnost.

Srovnání možností splácení americké hypotéky

Americká hypotéka nabízí různé možnosti splácení, včetně fixace úrokové sazby na určité období. Je důležité zvážit, jaká možnost splácení je pro vás nejvýhodnější, a porovnat nabídky různých bank. Existuje několik faktorů, které byste měli vzít v úvahu při rozhodování o typu fixace úrokové sazby.

Jednou z možností je fixace úrokové sazby na určité období, například na 5 nebo 10 let. To znamená, že po dobu fixace se vaše úroková sazba nemění, což vám umožňuje plánovat své splátky přesně. Tato stabilita vám poskytuje jistotu ohledně vašich měsíčních plateb a umožňuje vám efektivněji spravovat své finanční závazky.

Další možností je proměnlivá úroková sazba, která se může měnit v průběhu splácení. To může být výhodné, pokud očekáváte pokles úrokových sazeb v budoucnosti. Proměnlivá sazba vám umožňuje těžit z případných snížení úroků a může vám poskytnout nižší splátky. Nicméně je důležité zvážit, že s proměnlivou sazbou přichází také určitá nejistota a vaše měsíční platby se mohou změnit v závislosti na trhových podmínkách.

Je také důležité zjistit, zda je možné provést předčasné splacení hypotéky bez sankcí. Některé banky mohou účtovat poplatky za předčasné splacení, což může omezit vaši flexibilitu. Při výběru hypotečního produktu je dobré pečlivě prostudovat podmínky a smluvní ujednání týkající se předčasného splacení. Mít možnost předčasného splacení bez dodatečných nákladů vám umožňuje být finančně flexibilní a snižovat délku doby splácení v případě, že se vaše finanční situace změní.

Rozhodnutí ohledně typu fixace úrokové sazby je důležitým krokem při výběru americké hypotéky. Různé možnosti mají své výhody a nevýhody, a proto je klíčové zvážit své finanční cíle, očekávání ohledně úrokových sazeb a potřebu flexibility při splácení. Porovnání nabídek různých bank vám umožní najít nejlepší možnost pro vaše individuální potřeby.

Výhody amerických hypoték

  • Nižší úroková sazba než v případě spotřebitelského úvěru
  • Doba splatnosti až 20 let
  • Nemovitost, která je zatížena zástavním právem můžete prodat kdykoliv
  • Platíte nízké měsíční splátky

Podívejtese na naše americká hypotéka srovnání, kde vám přiblížíme jednotlivé nabídky amerických hypoték a vy si tak můžete vybrat tu nejvýhodnější americkou hypotéku.

Srovnání nabídek na trhu

Expobank – Americká hypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 250 tisíc Kč Maximální výše úvěru: 6 250 000 Kč Doba vyřízení úvěru: do 10 pracovních dní Minimální doba splatnosti: 4 roky Maximální doba splatnosti: 25 let Úroková sazba při fixaci na 1 rok: 6,14 % Úroková sazba při fixaci na 2 roky: 5,94 % Úroková sazba při fixaci na 3 roky: 5,66 % Úroková sazba při fixaci na 4 roky: 5,66 % Úroková sazba při fixaci na 5 let: 5,66 % Úroková sazba při fixaci na 10 let: 6,54 % Úroková sazba při fixaci na 15 let: 6,94 % Úroková sazba při fixaci na 20 let: 7,74 % Poplatek za vyřízení/sjednání: 0,25 % z poskytnuté částky, min. 5 tisíc Kč Poplatek za vedení úvěrového účtu: 150 Kč Poplatek za předčasné splacení: v době změny fixace zdarma, mimo fixační období 0,5 % z předčasně splácené částky, min. 5 tisíc Kč Poplatek za změnu podmínek úvěru: 3 tisíce Kč

Sankce při prodlení splátky: 500 Kč za 1. a 2. upomínku, za 3. upomínku a neplacení splátek 1 tisíc Kč

Česká spořitelna – Americká hypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 150 tisíc Kč Maximální výše úvěru: max. do 70 % hodnoty nemovitosti Doba vyřízení úvěru: do 10 pracovních dní Minimální doba splatnosti: – Maximální doba splatnosti: 15 let Poplatek za vyřízení/sjednání: 6 tisíc Kč Poplatek za vedení úvěrového účtu: 97 Kč/měsíc Poplatek za změnu podmínek úvěru: 5 tisíc Kč

Sankce při prodlení splátky: 500 Kč

ČSOB – Americká hypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 200 tisíc Kč Maximální výše úvěru: 5 milionů Kč (do 70 % hodnoty nemovitosti) Minimální doba splatnosti: 3 roky Maximální doba splatnosti: 20 let Úroková sazba při fixaci na 1 rok: 7,89 % Úroková sazba při fixaci na 3 roky: 7,79 % Úroková sazba při fixaci na 5 let: 7,69 % Poplatek za vyřízení/sjednání: 0,4 % z poskytnuté částky, min. 2 tisíce Kč, max. 10 tisíc Kč Poplatek za vedení úvěrového účtu: 150 Kč/měsíc Poplatek za předčasné splacení: 5 % z výše mimořádné splátky za každý započatý rok před koncem platnosti úrokové sazby, max. 25 % z výše mimořádné splátky Poplatek za změnu podmínek úvěru: 300 Kč – 10 tisíc Kč

Sankce při prodlení splátky: Repo sazba platná pro poslední den kalendářního pololetí předcházející kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení – 7 %

Equa bank – Equa neúčelová hypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 200 tisíc Kč Maximální výše úvěru: 25 milionů Kč Doba vyřízení úvěru: do 3 pracovních dní Minimální doba splatnosti: 6 let Maximální doba splatnosti: 20 let Úroková sazba při fixaci na 1 rok: 3,99 % Úroková sazba při fixaci na 3 roky: 3,99 % Úroková sazba při fixaci na 5 let: 3,99 % Poplatek za vyřízení/sjednání: 0,25 % z poskytnuté částky, min. 5 tisíc Kč Poplatek za vedení úvěrového účtu: 150 Kč Poplatek za předčasné splacení: v době změny fixace zdarma, mimo fixační období zdarma 20 % z výše úvěru po každých 12 splátkách, jinak 10 % z výše splátky Poplatek za změnu podmínek úvěru: 1 tisíc Kč

Sankce při prodlení splátky: dle aktuálních podmínek

ERB – osobní úvěr

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 1 milion Kč Maximální výše úvěru: 10 milionů Kč Minimální doba splatnosti: 1 rok Maximální doba splatnosti: 15 let Úroková sazba při fixaci na 1 rok: 5,9 %

Poplatek za vedení úvěrového účtu: 100 Kč

GE Money Bank – Americká hypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 200 tisíc Kč Maximální výše úvěru: 1,5 milionu Kč (do 50 % hodnoty nemovitosti) Minimální doba splatnosti: 5 let Maximální doba splatnosti: 20 let Úroková sazba při fixaci na 1 rok: 5,89 % Úroková sazba při fixaci na 3 roky: 4,89 % Úroková sazba při fixaci na 5 let: 4,89 % Úroková sazba při fixaci na 10 let: 5,89 % Poplatek za vyřízení/sjednání: 0,8 % z poskytnuté částky, min. 4 tisíce Kč, max. 12 tisíc

Poplatek za vedení úvěrového účtu: 200 Kč

Fio banka – Americká hypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 300 tisíc Kč Maximální výše úvěru: 7 milionů Kč Minimální doba splatnosti: 5 let Maximální doba splatnosti: 20 let Poplatek za vyřízení/sjednání: zdarma

Poplatek za vedení úvěrového účtu: zdarma

Hypoteční banka – Americká hypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 200 tisíc Kč Maximální výše úvěru: 5 milionů Kč Minimální doba splatnosti: 3 roky Maximální doba splatnosti: 20 let Úroková sazba při fixaci na 1 rok: 7,89 % Úroková sazba při fixaci na 3 roky: 7,89 % Úroková sazba při fixaci na 5 let: 7,89 % Poplatek za vyřízení/sjednání: 0,4 % z poskytnuté částky, min. 2 tisíce Kč, max. 10 tisíc Kč Poplatek za vedení úvěrového účtu: 150 Kč/měsíc

Poplatek za změnu podmínek úvěru: 2 – 4 tisíce Kč

Oberbank – FlexiHypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 100 tisíc Kč Maximální výše úvěru: do 75 % hodnoty nemovitosti Doba vyřízení úvěru: do 21 pracovních dní Minimální doba splatnosti: 1 rok Maximální doba splatnosti: 20 let Poplatek za vyřízení/sjednání: individuálně, až 1,5 % z výše úvěru Poplatek za vedení úvěrového účtu: 150 Kč Poplatek za předčasné splacení: 0,2 % – 1 %, min. 2 tisíce Kč Poplatek za změnu podmínek úvěru: 0,2 % – 1 %, min. 2 tisíce Kč

Sankce při prodlení splátky: Sankční úroková sazba repo sazba ČNB dle nař. Vlády č. 142/1994 Sb. plus 7%

Raiffeisenbank – Americká hypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 300 tisíc Kč Maximální výše úvěru: 30 milionů Kč, do 70 % hodnoty nemovitosti Minimální doba splatnosti: 5 let

Maximální doba splatnosti: 20 let

UniCredit Bank – Neúčelová hypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 200 tisíc Kč Maximální výše úvěru: 20 milionů Kč (max. 70 % hodnoty nemovitosti) Doba vyřízení úvěru: 2 týdny Minimální doba splatnosti: 1 rok Maximální doba splatnosti: 20 let Úroková sazba při fixaci na 1 rok: 6,3 % Úroková sazba při fixaci na 2 roky: 4,25 % Úroková sazba při fixaci na 3 roky: 3,95 % Úroková sazba při fixaci na 5 let: 3,95 % Úroková sazba při fixaci na 10 let: 5,1 % Poplatek za vyřízení/sjednání: 2500 Kč Poplatek za vedení úvěrového účtu: 200 Kč Poplatek za předčasné splacení: 0,3 %

Poplatek za změnu podmínek úvěru: 2 tisíce Kč

Sberbank – Americká hypotéka

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 200 tisíc Kč Maximální výše úvěru: 5 milionů Kč (max. 75 % hodnoty nemovitosti) Doba vyřízení úvěru: 5 pracovních dní Minimální doba splatnosti: 5 let Maximální doba splatnosti: 25 let Úroková sazba při fixaci na 3 roky: 5,69 % Úroková sazba při fixaci na 5 let: 5,69 % Poplatek za vyřízení/sjednání: 0,4 % z výše úvěru, min. 4 000 max. 10 000 Kč Poplatek za vedení úvěrového účtu: 0 Kč Poplatek za předčasné splacení: 0,35 % z předčasně splacené částky za každý předčasně splacený měsíc zbývající do konce fixace úrokové sazby

Poplatek za změnu podmínek úvěru: 0,25 % z aktuálního zůstatku úvěru, min. 2 000 max. 10 000 Kč

Wüstenrot hypoteční banka – Hypotéka na cokoliv

Využití úvěru: neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí na cokoliv Minimální výše úvěru: 150 tisíc Kč Maximální výše úvěru: max. 70 % hodnoty nemovitosti) Doba vyřízení úvěru: 5 pracovních dní Minimální doba splatnosti: 5 let Maximální doba splatnosti: 20 let Úroková sazba při fixaci na 3 roky: 5,59 % Úroková sazba při fixaci na 5 let: 5,79 % Poplatek za vyřízení/sjednání: 2400 Kč Poplatek za vedení úvěrového účtu: 150 Kč/měsíc

Poplatek za předčasné splacení: 2 tisíce Kč

Závěr: Je americká hypotéka pro vás ta pravá?

Pokud plánujete koupi nemovitosti a hledáte možnosti financování, americká hypotéka by mohla být zajímavou volbou. Je důležité dobře si zvážit všechny faktory, včetně podmínek, úrokových sazeb a možností splácení. Porovnejte nabídky různých bank a vyberte tu, která vám nejlépe vyhovuje.

Zjistěte si, jaké jsou podmínky a výhody americké hypotéky, a porovnejte je s tradiční hypotékou. Ujistěte se, že rozumíte úrokovým sazbám a možnostem splácení, abyste mohli plánovat své financování a minimalizovat své náklady.

Americká hypotéka může být skvělou volbou pro ty, kteří hledají flexibilitu a možnost financování s nižším počátečním vkladem. Nicméně, je důležité vzít v úvahu všechny faktory a zvážit, zda je americká hypotéka pro vás ta pravá volba.


Uveřejněno

v

od

Značky: