Americká hypotéka

Americká hypotéka 5.00/5 (100.00%) 1 vote

Americkou hypotékou se rozumí úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, jež je určen k financování:

 • Nákupu zboží a služeb osobní potřeby – studium, nákup automobilu apod.
 • Vypořádání společného jmění manželů při rozvodovém řízení
 • Úhrada notářských a soudních poplatků
 • Peníze můžete použít na cokoliv

Parametry americké hypotéky

 • Minimální výše – 150 tisíc Kč
 • Maximální výše je omezena hodnotou nemovitosti a bonitou klienta
 • Americká hypotéka je poskytována maximálně do 70 % hodnoty nemovitosti
 • Doba splatnosti je maximálně 15 let

Výhody americké hypotéky

 • Garance fixní úrokové sazby po celou dobu splatnosti
 • Doba splatnosti až 15 let
 • Mimořádné splátky bez sankcí
 • Výpis z úvěrového účtu zdarma

Aby bylo možné získat americkou hypotéku, žadatel musí prokázat příjmy ze závislé činnosti na základě průměrného čistého měsíčního příjmu za poslední rok. Pokud je zaměstnanec v zaměstnaneckém poměru, který je kratší než 1 rok, bude potvrzení vyplněno za skutečný počet odpracovaných měsíců. Toto potvrzení je platné 30 dní od jeho vystavení.

Klienti s jednouchým účetnictvím musí předložit daňové přiznání včetně příloh za poslední dvě zdaňovací období, doklad o zaplacení daně, čestné prohlášení o aktuální výši závazků klienta vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Klienti s podvojným účetnictvím musí předložit alespoň daňové přiznání včetně příloh za poslední dvě zdaňovací období, doklad o zaplacení daně.

Jaké doklady k nemovitosti?

 • 2 fotografie nemovitosti – interiér, exteriér
 • Odhad nemovitosti
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Nabývací titul nemovitosti
 • Pojistnou smlouvu pojištění nemovitosti proti živelným pohromám

Nalezněte pomocí hypotéky srovnání nejvýhodnější americkou hypotéku, která vám bude ve všech směrech vyhovovat.


Uveřejněno

v

od

Značky: