Anuitní splátka | Bankovní hypotéky.cz | www.bankovnihypoteky.cz

Anuitní splátka je pravidelnou, v průběhu času neměnnou splátkou. Díky těmto jejím vlastnostem se proto občas můžeme setkat také s označením „fixní splátka“. Finanční hodnota anuity je souhrnem splátky jistiny a úroků. Poměr mezi úroky a jistinou je nejvyšší na počátku splácení a postupně se snižuje. Nejčastější způsob splácení hypoték je řešen právě skrze tento instrument.

Pro výpočet anuitní splátky platí vzorec: S = U. [qn.(q-1)]/(qn-1), kde:

S = anuitní splátka

U – půjčený obnos

q – q = 1 + úroková_míra_za_časovou_jednotku

n – počet období (čas)

Splácena částka zůstává v průběhu času fixní a tedy neměnná, postupně se v ní však mění poměr splátky k úroku. Na začátku splácení tvoří většinu úhrady splátka úroku, pak se ale postupně posouvá poměr ve prospěch splátek a na závěr doby splatnosti tvoří většinu částky splátka hypotéky a malá zbytek úrok.


Uveřejněno

v

od

Značky: