Bezpodílové spoluvlastnictví manželů (BSM) | Bankovní hypotéky.cz | www.bankovnihypoteky.cz

BSM, nebo-li bezpodílové spoluvlastnictví manželů, je definováno v občanském zákoníku, tj. předpisu č. 40/1964 Sb., přesněji v paragrafech 143 – 151. Od 1. srpna 1998 byl tento pojem nahrazen širším výrazem „společné jmění manželů“. Volně parafrázováno, do bezpodílového vlastnictví spadá všechno, co může být považováno za osobní vlastnictví a co získal některý z manželů v průběhu manželství.

Nespadají do něj dary, dědictví a věci osobní potřeby nebo spojené s výkonem profese. Jedná se o takový typ majetku, který užívají muž i žena dohromady a dělí se o náklady na jeho provoz. V situacích, kdy u tohoto typu majetku dojde k nějakým neshodám ohledně společné správy, je rozhodnutí na soudu. Ve chvíli rozvodu BSM zaniká, ve výjimečných událostech může na základě rozhodnutí soudu zaniknout ještě během trvání manželství. Po zániku může být obnoveno opět pouze rozhodnutím soudu po podání návrhu jedním z manželů.


Uveřejněno

v

od

Značky: