Bonita

Obecně je bonita pojmem postihujícím dobrou pověst. Ve finanční oblasti pak pověst obchodní, zejména schopnost a ochotu splácet, schopnost dlužníka dostát závazkům. Z pohledu finančních ústavů jde o vymezení situace klienta a prokázání jeho schopnosti splácet. Co z toho plyne pro klienta? Poměrně dost. Čím vyšší ohodnocení své bonity klient získá, tím nižší totiž může získat úrokovou sazbu a nebo tím vyšší úvěr může dostat. Její ohodnocení je odvislé od několika faktorů – od příjmu, výdajů a splátek závazků, ovšem i od toho, jakým způsobem klient splácel dřívější úvěry a nebo jak používal jiné finanční produkty.


Uveřejněno

v

od

Značky: