Česká národní banka

Česká národní banka (ČNB) je centrální banka České republiky. Dohlíží na finanční trh v naší zemi, hospodaří samostatně s vlastním majetkem a do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

Mezi její hlavní činnosti patří péče o udržení cenové stability, tj. nejen vytváření nízkoinflačního prostřední, ale také podmínek pro udržitelný hospodářský růst. ČNB je nezávislý centrální orgán pečující o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Krom toho také podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud ovšem tento cíl nikterak neodporuje původnímu a nejdůležitějšímu cíli.

Stěžejní činnosti ČNB:

  • Udržování cenové stability
  • Vydávání bankovek a mincí
  • Řízení peněžního oběhu a platebních styků
  • Zúčtování bank
  • Dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem a pojišťovnictvím
  • Dohled nad družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz
  • A další činnosti související se zákonem o ČNB  a dalších právních předpisů

Uveřejněno

v

od

Značky: