Degresivní splácení

Jedná se o způsob splácení hypotéky. Hypoteční úvěr lze splácet buď anuitní splátkou, nebo také progresivním a právě degresivním způsobem, který však dnes není téměř využíván, protože je velice nevýhodný. Princip degresivní splátky je jednoduchý – nejprve se splácí hodně a postupem času splátka klesá. Na začátku tedy klient musí počítat s vyšší splátkou, které by se jednoduše vyhnul, kdyby splácel dnes již běžnou anuitní splátkou. Přestože postupem času měsíční splátka klesá, je tento způsob úhrady úvěru nevýhodný, uvážíme-li časovou hodnotu peněz a inflaci, a tudíž se tímto způsobem zaplatí nejvíce.

Hypoteční úvěr se nejčastěji hradí tzv. anuitními splátkami, což znamená, že pravidelná měsíční splátka se po dané období nemění. Změna nastane však po skončení doby fixace, kdy dochází ke zvýšení úrokové sazby, a tudíž i výše splátek. Hypoteční úvěr je možno také splácet progresivními – tedy zvyšujícími – splátkami, anebo degresivními – klesajícími – splátkami. Oba způsoby splácení se dnes však využívají zcela výjimečně.


Uveřejněno

v

od

Značky: