Dlužník

Dlužník je osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, zatímco dlužník má dluh vůči věřiteli, který musí ze závazkového právního vztahu závazek plnit. V případě, že dlužník daný závazek vůči věřiteli neuhradí do stanoveného termínu, stává se z něj neplatič.

Jména a informace o neplatičích lze vyhledat na internetu v tzv. „registrech dlužníků“, i když se ve skutečnosti jedná spíše o registry neplatičů. Věřitelé se takto proti neplatičům chrání.


Uveřejněno

v

od

Značky: