Doba splatnosti

Časový úsek, za který bude daný hypotéční úvěr plně splacen včetně všech poplatků. Doba splatnosti se pohybuje v období mezi 5 – 40 lety. Čím delší doba splatností, tím nižší splátka, avšak více úroků pro banku. Doporučovaná doba splatnosti je 15 – 20 let.

Splatnost představuje hranici, datum, nebo čas, do kterého je dlužník povinen uhradit svůj peněžitý závazek. Nedodržení stanoveného termínu – prodlení – je penalizováno (smluvní pokuta, úrok z prodlení, penále).


Uveřejněno

v

od

Značky: