Náklady za vyřízení hypotéky

Náklady za vyřízení hypotéky 4.40/5 (88.00%) 5 votes

Zřízení hypotečního úvěru souvisí s nemalými výdaji, se kterými je nutno počítat. Valná většina však podléhá mylné představě, že zaplacením za vyřízení úvěru a následné splátky za představují veškeré náklady na úvěr, ale to ovšem není pravda. Mnoho lidí si pak zřídí hypotéku, aniž by měli vytvořenou finanční rezervu. Za co vše je v souvislosti s vyřízením hypotéky potřeba zaplatit?

Kromě splátek a úroků se nevyhnete ani dalším poplatkům: při uzavření úvěru zaplatíte určité % z výše úvěru, pak následují samozřejmě poplatky za vedení účtu, které se pohybují v několika stovkách korun za měsíc, a to nemluvě o výdajích spojených s čerpáním úvěru. To vše a mnohem více by mohlo napjatý a na korunu spočítaný rozpočet značně ohrozit. Je proto dobré vědět, zdali by vám na hypotéku vůbec stačil rozpočet. K tomu poslouží i jednoduchý a rychlý výpočet hypotéky online.

Poplatek za vyřízení úvěru

Většina tuzemských bank poplatek za vyřízení hypotéky účtuje, a tak je potřeba vědět, podle čeho se výše takového poplatku vůbec počítá. Výsledný poplatek za vyřízení úvěru se napříč trhem liší, avšak zpravidla je tato cena stanovena procentem z celkové částky hypotéky.

Odhad nemovitosti

Každý hypoteční úvěr musí být zajištěn nemovitostí a k tomu, aby banka zjistila, jakou má daná nemovitost hodnotu a kolik může klientovi maximálně půjčit, poslouží odhad ceny nemovitosti. Banky na odhad nemovitosti většinou posílají své vlastní odhadce, za které musí žadatel pěkně zaplatit. I pro tento případ je nutno si v rodinném rozpočtu vyhradit několik tisíc korun. Ceny odhadu se u jednotlivých bank liší, avšak pohybují se od 2000 – 10 000 Kč.

Zápis do katastru nemovitostí

Odhadem to však nekončí, protože žadatel ještě musí sjednat zástavní právo k nemovitosti v odpovídající hodnotě ve prospěch banky. K tomu je potřeba podat Návrh na vklad zástavního práva na katastrálním úřadě. Za tuto službu si úřad naúčtuje 500 Kč.

Čerpání úvěru

Ano, i za čerpání z hypotečního úvěru se platí. Pakliže klient vyčerpá hypotéku jednorázově, většinou mu banka tento úkon nenaúčtuje, ale jestliže tak klient činí postupně, zaplatí si za každé čerpání zvláště.

Pojištění nemovitosti a dlužníka

Zastavenou nemovitost je třeba pojistit proti možným škodám, které by mohly ohrozit její hodnotu. Každý žadatel tak musí pojistit samotnou nemovitost a vinkulovat ji ve prospěch banky – vinkulace omezuje klienta v nakládání s výplatou pojistného plnění v případě pojistné události. Tyto peníze jsou primárně na navrácení poškozené nemovitosti do původního stavu. Výše pojistného vychází z ceny nemovitosti, typu nemovitosti, sjednání spoluúčasti apod. Platby pojistného probíhají většinou jednou ročně. POZOR, protože se nejedná o žádný dobrovolný náklad, nýbrž o povinnost, která se ke zřízení hypotéky přímo vztahuje. Kromě nemovitosti by měl klient pojistit i sám sebe, protože by ho to mohlo zachránit v případech, kdyby z jakéhokoli důvodu náhodou neměl peníze na pravidelné splácení hypotéky.

Ostatní náklady

Kromě těch podstatných nákladů spojených s vyřízením hypotéky (viz výše) je nutno počítat i s těmi drobnými, jako je poplatek za úřední ověření podpisů na zástavních smlouvách, poplatek za čerpání za „návrh na vklad“, poplatek za výpis z katastru nemovitostí, různá povolení apod.

Pakliže budete uvažovat o hypotéce, měli byste mít finanční rezervu minimálně ve výši dvojnásobku – trojnásobku vašeho měsíčního příjmů. Připravíte se tak na nečekané situace a předejte nemilým překvapením. Pokud takovou finanční rezervou nedisponujete, je nutno zvážit, jestli je opravdu potřeba nemovitost kupovat ihned. Kromě předem daných nákladů je potřeba počítat i s těmi nepředvídatelnými – buďte připraveni na změnu výše úrokové sazby po ukončení doby fixace. I když jsou dnes úroky poměrně nízké, nutně to neznamená, že tomu tak bude po celou dobu splácení vaší hypotéky.


Uveřejněno

v

od

Značky: