Právnická osoba

Je uměle vytvořený subjekt, který jedná jako lidé a zastupuje je v právních a obchodních vztazích. Právnické osoby jsou buď lidé, nebo věci. Právnická osoba může vzniknout pouze zákonným způsobem (většinou na základě písemných smluv nebo zakládacích listin) – tj. zápisem do obchodního nebo jiného rejstříku. Výmazem z dané evidence pak zaniká.

Právnické osoby konkrétně jsou: 

  • sdružení fyzických nebo právnických osob
  • společnosti bez členů
  • účelová sdružení majetku
  • jednotky územní samosprávy
  • stát
  • jiné subjekty stanovené zákonem

Uveřejněno

v

od

Značky: