Příspěvek na bydlení a hypotéka

Příspěvek na bydlení a hypotéka 5.00/5 (100.00%) 3 votes

Jednou ze základních sociálních dávek, o kterou může člověk požádat v případě, že jsou jeho náklady na bydlení moc vysoké a příjmy naopak velmi nízké, je příspěvek na bydlení. Spolu s rodičovským příspěvkem a přídavkem na dítě patří mezi nejčastější sociální dávky.

Jak tomu je v případě, že vlastníte byt, za který platíte hypotéku, a je možné v tomto případě žádat o příspěvek na bydlení?

Velké množství lidí si pořizuje nové bydlení na hypoteční úvěr s vidinou toho, že byt či dům, který měsíčně splácí, bude jednou jejich a budou jej moci využívat bez vyšších nákladů například ve stáří. Pořizuje si byt na hypoteční úvěr v období, kdy jsou jejich příjmy dostatečně vysoké, během let se jejich majetkové poměry však mohou změnit. Mohou pro ně nastat problémy se splácením, ať už zapříčiněné náhlou ztrátou dobře placeného zaměstnání či z jiného důvodu.

Normální občan České republiky žijící ve vlastním domě či bytě, družstevním bytě či v pronájmu, má možnost požádat o sociální podporu na bydlení stát. Jak je na tom ale člověk, který má hypotéku na bydlení? Má stejné podmínky?

Příspěvek na bydlení je stanoven zákonem o státní sociální podpoře, a sice zákonem č. 114/1992 Sb., to, co je možné započítat do nákladů na bydlení, je popsáno v §25. Co tam tedy patří?

  • Nájemné či náklady spojené s nájemným, u nájmů se zahrnuje celé nájemné, u bytů v družstevním či osobním vlastnictví je zahrnuta maximálně částka stanovená zákonem
  • Náklady na plyn, vodné a stočné, svoz odpadu, centrální vytápění či pevná paliva

Z výše uvedeného vyplývá, že splátky na hypotéku do nákladů na bydlení nepatří – nejedná se z hlediska zákona ani o nájem, ani o srovnatelný náklad. Není to však překážkou pro to, aby si člověk o příspěvek na bydlení zažádal. Máte na něj nárok v případě, že ostatní náklady jsou tak vysoké, aby byla splněna podmínka nároku na tento příspěvek.

V reálu to ne tak často vychází, neboť ostatní položky spojené s náklady na bydlení většinou nedosahují optimální výše pro to, aby nárok vůbec mohl vzniknout.

Co kromě hypotéky nepatří do nákladů na bydlení? Nepatří sem běžné výdaje spojené s bydlením, mezi které patří:

  • Rozhlasový a televizní poplatek
  • Platby za internetové připojení
  • Platby za kabelovou televizi

Ačkoliv se to tak na první pohled může zdát, náklady na hypotéku do nákladů nepatří. Bohužel tento fakt přináší mnoha lidem spoustu potíží se splácením hypotéky v případě, že náhle přijdou o dobře placené zaměstnání nebo je zasáhnou další nepříznivé okolnosti. Řešení pak hledají velmi těžko.


Uveřejněno

v

od

Značky: